Zlomky s penou na holenie

Pomôcky: pena na holenie, voskový papier, umelohmotný nôž.

Úloha:

Deti dostanú malý kopček holiacej peny. Úlohu môžu robiť aj na stole alebo na voskovom papieri (lepšie sa čistí, i keď pena vyčistí stôl veľmi dobre) . Na začiatok deťom dovoľte pohrať sa s penou aby spoznali jej vlastnosti. Spýtajte sa aké tvary sa z nej dajú vytvoriť. Zadajte deťom vytvoriť nejaký tvar a rozdeliť ho na polovicu. Pýtajte sa ako to urobili. Pokračujte v delení tvarov na štvrtiny alebo tretiny. Teraz povedzte, aby si každé z detí našlo partnera. Zadávajte im problémy na príslušnej úrovni: Rozdeľte svoj tvar na štvrtiny a jednu štvrtinu dajte spolužiakovi. Koľko ti ostalo?...   Môžete dávať úlohy s rôznymi obmenami, vo vyšších ročníkoch môžete penu použiť pri porovnávaní zlomkov a operáciách s nimi.


Podklady pre stránku spracovala Slávka Barlíková
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED