Zlomky - názvy zlomkov

Pomôcky: kartičky, dierkovač, niť, ceruzky

Činnosť na vyučovacej hodine:

Žiakom rozdáme kartičky. Polovica kartičiek je označená zlomkom v číselnom zápise a druhá polovica kartičiek je označená slovným názvom zlomku.V pravom hornom rohu každej kartičky je dierka. Úlohou žiakov je spárovať každú kartičku na ktorej je napísaný zlomok v číselnom tvare s kartičkou, na ktorej je napísaný zlomok slovne. Cez dierky každých dvoch spárovaných kartičiek potom žiaci prevlečú niť a takto ich spoja.

Ďalšie námety:

Môžeme vytvoriť a zahrať si PEXESO, kde zodpovedajúca dvojica kartičiek bude tvorená zápisom zlomku a jeho názvom. Pexeso môžeme modifikovať tak, že dvojicou bude zápis zlomku a jeho vyjadrenie koláčovým alebo podobným diagramom. Alebo dvojica môže byť tvorená názvom zlomku a diagramom. Ďalší variant: Hrá sa pexeso zápis - názov, ale dvojica sa uzná až keď k nej žiak správne priradí aj koláčový diagram...


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED