PRIAMA ÚMERNOSŤ

Adam a Samko išli na prázdniny ku starej mame. Počas prázdnin jej pomáhali v záhrade zbierať úrodu a keď im počasie neprialo, chodili do kina a do múzea.

 1. Chlapci oberali čerešne. Ako prvý oberal Adam, obral 4 košíky. K nemu sa pridal Samko, už boli dvaja. Neskôr sa pridal Ivan, boli traja. Keď sa pridal Peter, boli štyria a pridaním sa Paľka ich bolo päť.
 2. Vyplň tabuľku!

  Chlapci

  1

  2

  3

  4

  5

  Počet košíkov

  4

  8

       

  Čo ste zistili?

 3. Starká chlapcom za oberanie čerešní upiekla koláč. V každej porcii koláča bolo 6 čerešní. Do tabuľky zapíš koľko čerešní bolo v dvoch, troch, štyroch, piatich... porciách koláča.
 4. Doplň tabuľku o chýbajúce údaje!

  Porcia

  1

  2

  3

  4

  5

   

  7

  8

  9

   
  Čerešne

  6

  12

       

  42

       

  60

   

 5. V nedeľu popoludní začalo pršať, a tak sa chlapci vybrali do kina. Jeden lístok stál 9 Sk. Do kina išlo 5 chlapcov. Do grafu zakresli koľko Sk chlapci zaplatia za 2, 3, 4, 5 lístkov.

priamgraf.gif (4517 bytes)


Autor práce:   Matúšková R.
Copyright ©2002 matika.sk