PRIAMA ÚMERNOSŤ

Cestovateľ PEŠINKO sa vydal na výpravu dlhú 100 km. Dal si záväzok, že denne prejde 10 km.

 1. Dokresli do obrázku, koľko km prejde za 2, 3, 5, 8 a 9 dní:
 2. grafP1.gif (3720 bytes)

 3. Koľko km by mal prejsť PEŠINKO za týždeň?
 4. Koľko dní potrvá, kým prekoná dĺžku celej výpravy?

PEŠINKOV kamarát, cestovateľ BUSINKO, precestoval tú istú výpravu dlhú 100 km tak, že sa mu podarilo prejsť denne 20 km.

 1. Doplň do tabuľky údaje z výpravy cestovateľa BUSINKA:
 2. počet dní

  1

  2

     

  5

  počet km

  20

   

  60

   

  100

 3. Koľko km zostane BUSINKOVI do cieľa výpravy po 3 dňoch?, po 5 dňoch?
 4. Porovnaj a zisti, ktorý cestovateľ prekonal výpravu dlhú 100 km za kratší čas a o koľko dní?

Autor práce:   Štillhammerová Tatiana
Copyright ©2002 matika.sk