NEPRIAMA ÚMERNOSŤ

lopta Úloha: Chlapci si chceli kúpiť futbalovú loptu. Stála však až 200 Sk.

hrac.gif (2020 bytes)
Otázky:

  1. Po koľko korún by sa museli zložiť, ak by boli desiati?
  2. Po koľko korún by sa museli zložiť, ak by ich bolo 1, 2, 4, 8, 10, 20?
    Doplň tabuľku.
  3. Znázorni svoje výsledky v grafe.
  4. Koľko bolo chlapcov, ak každý z nich dal po 25 Sk?

počet chlapcov

1

2

4

 

10

20

Sk

200

   

25

   

diagram.gif (3680 bytes)


Autor práce:   Halászová Dana
Copyright ©2002 matika.sk