Práca s údajmi - tvorba grafu 3

Pomôcky: Mušle

Postup:

Dajte deťom dostatok času, aby si poprezerali, ohmatali a porovnali mušle. Požiadajte ich, aby vytvorili graf mušlí na veľký list tvrdého papiera. Graf bude vyjadrovať počty mušlí s istým tvarom (farbou, veľkosťou alebo hmotnosťou). Vytvorte ho zoskupením mušlí do skupín tak, aby žiaci z tohoto grafu vedeli "vyčítať"niektoré zaujímavé informácie - aký tvar   (farba, ...) mušle je najčastejšia, ktoré mušle sa líšia najviac a podobne. Graf vytvorený z mušlí prekreslite a vytvorte ďalší použitím iného kritéria triedenia.


Podklady pre stránku spracovala Mária Šeligová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED