Narábanie s údajmi

Potrebné materiály: Tabuľa, vizitky alebo papieriky s menami detí.

Aktivita: Nakreslite tridsať vodorovných čiar cez široký (asi 30 cm) tvrdý papier (čiary budú oddeľovať dni v týždni). Hore nechajte miesto na obrázok obedovej tácne (vľavo hore) a obedového balíčka (vpravo hore). Každé ráno deti priložia papierik so svojim menom pod obrázok, podľa ktorého sa bude dať zistiť, aký obed dieťa dnes bude mať.

Graf analyzujte: Je viac alebo menej detí s tácňou? Ktorý deň bolo najviac balíčkov?

Poznámka: ak vo vašej škole chodia všetky deti do jedálne, vymyslite iné kritérium.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED