Práca s údajmi - čítanie grafu

Zručnosti : Interpretácia údajov, porozumenie problémovým úlohám, používanie rôznych stratégií pri riešení problémových úloh.

Pomôcky : Učiteľ pripraví stĺpcový graf s informáciami o zvieratách v zoologickej záhrade. (Napríklad graf vyjadrujúci počty zvierat s pruhmi, škvrnami a podobne. Takéto grafy poskytne Matika.sk).

Činnosť na vyučovacej hodine :

Každá skupinka žiakov dostane stĺpcový graf na naštudovanie a prediskutovanie. Každému žiakovi položí učiteľ otázku, ktorá vyžaduje použitie údajov obsiahnutých v grafe. Napríklad, či graf ukazuje, koľko   zvierat má pruhy, koľko má bodky alebo škvrny a koľko z nich je jednofarebných, bez pruhov a škvŕn. Učiteľ dáva otázky (napríklad na rozhodovanie, čoho je najviac/najmenej atď.), na ktoré žiaci odpovedajú pomocou stĺpcového grafu.

Ďalšie námety :

"Prázdny" graf sa môže použiť pri zbieraní informácií v skutočnej ZOO. Tu bude výhodné použiť nejaké zreteľnejšie kritérium triedenia (napríklad povrch tela - koža, srsť, šupiny, perie; spôsob pohybu - chodenie, lietanie, plazenie sa, plávanie ...). Môže sa využiť aj iná téma.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED