Vzory

Úlohou detí je napodobňovať a pokračovať vo vzoroch vytvorených na bodkovanom papieri.

Činnosť:

Učiteľ začne vytvárať  vzor - spája bodky na bodkovanom papieri pomocou nejakého jednoduchého pravidla. Deti potom využívajú slová a pohyby telom na opis vzoru (hore-dole, nad-pod, krivo-rovno, ...) a pokúsia sa sami v ňom pokračovať.

Je dobré dať vzorom nejakú známu reprezentáciu - vlny na mori, písmeno abecedy a podobne.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED