Geometrické vzory

Zručnosti: Identifikovať a opakovať vzory pri použití rôznych predmetov a obrázkov.

Pomôcky: špajle, tabuľa a krieda

Činnosť na vyučovacej hodine:

Učiteľ kreslí na tabuľu rôzne vzory. Žiaci použítím svojich špajlí opakujú nakreslené vzory a vymýšľajú nové.

Ďalšie námety:

Žiaci môžu vymýšľať nové vzory, ktoré potom ukážu ostatným spolužiakom a tí ich opäť pomocou špajlí skopírujú.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED