ZHODNOSŤ
(Pracovné listy)

1. Dokresli obrázok dolu tak, aby bol taký istý ako obrázok hore. Potom ho vyfarbi podľa obrázka hore!

vlak.gif (13501 bytes)

 

2. Ukáž na obrázku a pomenuj geometrické tvary. Vyhladaj vo svojom okolí (v triede) predmety. ktoré ti pripomínajú podobné geometrické tvary.


Autor práce:   Hrabová Eva, študentka EPP
Copyright ©2002 matika.sk