Symetria

Pomôcky: papier, nožnice

Postup: Papier preložte na polovicu a vystrihnite z neho polovicu srdca. Zo sŕdc urobte (vyfarbite) motýľov tak, aby boli obe krídla symetrické.

Motivácia: Motýle na Deň sv.Valentína

Variácia: Môžete sa pokúsiť experimentovať s iným skladaním papiera ako na polovicu. Napríklad na štvrtiny, alebo z pásika papiera vytvoriť "harmoniku" (ornamentálny pás).


Podklady pre stránku spracovala Alena Prnová
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED