SKLADANIE OBRÁZKOV POMOCOU GEOMETRICKÝCH ÚTVAROV
(Pracovné listy)

Čiastkový cieľ: Využiť zhodnosť geometrických útvarov, pomenovanie a skladanie geomtrických útvarov, pomenovanie výsledného útvaru podľa fantázie.

Obsah: Určiť miesto, kam geometrické útvary patria a priložiť ich tam. Využiť zhodnosť v rovine na skladanie a rozklad koníka..

Spôsob realizácie:
- strihanie geometrických útvarov z farebného papiera,
- individuálna práca pri stole (zostavovanie z vystrihnutých tvarov, rozklad), rozbor o činnosti,

Pracovný list


Autor práce:   Hrabová Eva, študentka EPP
Copyright ©2002 matika.sk