SYMETRIA
(Pracovné listy)

1. Na obrázku vidíš kvety rozrezané na polovice. Pospájaj tie, ktoré spolu tvoria jeden kvet.

2. Zostal nejaký obázok samostatne?

kvety.gif (22701 bytes)


Autor práce:   Hrabová Eva, študentka EPP
Copyright ©2002 matika.sk