Otvorené a uzavreté krivky

Pomôcky: priadza alebo vlna rôznej dĺžky, hračka – zvieratko

Činnosť na vyučovacej hodine:

Žiaci si vezmú zvieratko a kúsok vlny. Učiteľ im povie, že vlna predstavuje plot, ktorý musia dať okolo zvieratka. Žiaci potom vysvetlia, či môže zvieratko vybehnúť zo svojej ohrady urobenej pomocou vlny alebo nie, podľa toho, či je vlna dosť dlhá na to, aby tvorila uzatvorenú krivku a obišla celé zvieratko. Odpovede prediskutujte.

Ďalšie námety:

Pýtame sa žiakov, aké skrýše a príbytky pre zvieratká poznajú. Môžeme spomenúť úkryty zvierat pred rôznym počasím podľa ročných období.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED