Divadielko - lineárne vzory

Deti sa naučia rozpoznávať lineárne vzory v smere zľava doprava.

Pomôcky:
Nepriehľadný "rukáv"

Činnosť:
Učiteľ pripraví lineárny vzor (napríklad obrázky, telesá, predmety,...) a zakryje ho rukávom. Rukáv potom posúva a deti skúšajú tipovať, aký objekt bude nasledovať.

Nápady:
Ak sa deti práve niečo konkrétne naučili (písmená, číslice, farby, ...), môžete použiť práve tieto objekty na vytvorenie vzorov. Môžete sa pokúsiť vytvoriť vzory aj na prvý pohľad z nesúrodých objektov. Môžete skúsiť posúvať rukáv sprava doľava.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED