Matematické hlavolamy

 1. Ktoré číslo je v tomto rade nasledujúce?
 2. 2, 3, 5, 9, 17, ?

 3. Aké číslo treba vpísať do prázdneho políčka?

 4. 5 7   14 19 25
 5. Jednotlivé čísla v obdĺžnikoch sú usporiadané podľa určitej matematickej postupnosti. Aké číslo treba zapísať do políčka s otáznikom?

 6. 4

  11

  6

  9

  7

  8

  30

  45

  ?

 7. Do prázdneho štvorca vpíšte správne číslo.

 8. 7

  ?

  8

  11

  9

  12

  11

  15

  4

 9. Dopíšte ďalšie tri čísla matematickej postupnosti.
 10. 2, 7, 17, 37, 77, ..................................

 11. Nájdite súvislosť medzi číslami a napíšte chýbajúce číslo.

postuonost


Autor práce:   Hýlová Eva
Copyright ©2002 matika.sk