LABYRINT
(Pracovné listy)

Čiastkový cieľ: Rozvíja samostatné riešenie konkrétnych problémov.

Obsah: Vedieť znázorňovať cesty v rovine, riešiť rovinný labyrint.

Téma: Vlk hľadá potravu

Spôsob realizácie:
- individuálna práca s pracovným listom (znázornenie cesty vpred šípkami, ak ju nenájde, vráti sa),

Pracovný list (obrázky - súbor jpg)


Autor práce:   Hrabová Eva, študentka EPP
Copyright ©2002 matika.sk