Stredná hodnota, zaokrúhľovanie

Pomôcky:
4 sady kartičiek očíslovaných od 1 po 10, papier a ceruzka.

Postup:

Rozdeľte žiakov do skupín po dvoch alebo troch. Každý hráč bude pracovať s 12 kartičkami. Keď žiaci dostanú svoje kartičky, usporiadajú ich do troch skupín. Prvá pozostáva z troch kartičiek, druhá zo štyroch, tretia z piatich. Kartičky uložia číslami dolu. Keď to spravia všetci hráči, otočia skupinu pozostávajúcu z troch kartičiek. Žiaci určia priemernú hodnotu na svojich troch kartičkách. Zaokrúhlia ich priemery na najbližšie celé čísla. Hráč s najvyšším priemerom získava 3 body. Ak je priemer nerozhodný, získavajú obaja tri body. Toto sa opakuje so skupinami štyroch a piatich kartičiek. V týchto prípadoch žiaci s najvyššími priemermi si zapíšu 4 alebo 5 bodov. Hra pokračuje, pokiaľ niekto nezíska 100 bodov. Prvý hráč so 100 bodmi je víťaz.


Podklady pre stránku spracovali:
 
Róbert Imrišek, Diana Domanová, Andrea Belajová, Stanislav Semanco, Pavla Sadáková

Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.