Sčítanie, predstavivosť, stratégia

Pomôcky:
geometrické útvary (napr. z dreva) - zelený trojuholník, modrý lichobežník, červený kosoštvorec, žltý šesťuholník; papier (ak je zámerom precvičovať elektronické algoritmy, tak aj kalkulačka)

Hra je pre 2 hráčov, pričom každý dostane po 3 kusy z uvedených útvarov:

Postup:

Hráči sa spoločne dohodnú na bodovej hodnote za každý druh útvaru (zelená = 1, modrá = 2, čevená = 3, žltá = 6). Hra začína umiestnením žltého šesťuholníka na hraciu plochu, tento šesťuholník však nepatrí žiadnemu z hráčov. Prvý hráč musí umiestniť jeden zo svojich útvarov tak, aby sa jeho jedna strana úplne zhodovala so stranou útvaru/útvarov na hracej ploche. Body, ktoré hráč získava, sú súčtom hodnoty útvaru, ktorý umiestnil a útvarov, s ktorými zdieľa strany. Hra pokračuje pokým obaja hráči neminú svoje útvary. Hráč s najvyšším počtom bodov po použití všetkých objektov vyhráva.


Podklady pre stránku spracovali Katarína Štefanovičová a Adriana Lokajová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.