Desaťkorunáčkové preteky

Pomôcky:
pre každú skupinu: mešec s 10 haliernikmi, 1, 2 a 5 korunáčkami, 10 koruna, 2 hracie kocky.

Postup:

Učiteľ rozdelí žiakov na 4-5 členné skupiny. Učiteľ ukáže žiakom mešec a popíše jeho obsah.

Uvedie deťom aktivitu slovami, že sa zahrajú hru "Desaťkorunové preteky". Cieľom hry je získať 10 korunáčku. Žiaci sa striedajú vo vrhaní kociek. Vrhnutá hodnota určuje počet desaťhaliernikov, ktorý si môžu vziať. Keď majú mincí dosť, môžu si desaťhalierniky zameniť za koruny a tie potom za dvoj, päťkoruny až výslednú desaťkorunu. Hráči si môžu zamienať peniaze len vtedy, keď majú kocku. Po každom ťahu sa kocka posunie prisediacemu protihráčovi. Učiteľ posmelí žiakov, nech dozerajú na ťahy svojich spoluhráčov.

Počas aktivity učiteľ chodí po triede a pýta sa: "Koľko peňazí by ste mali, keby ste sčítali všetky mince vo vašej skupine?, ... a podobne.

Rozšírenie:

Aby bola hra náročnejšia (2. ročník), deti môžu začať hru s 10 korunáčkou a od nej odčítať čísla hodené kockou, zamienať ich za desaťhalierniky a tie za korunáčky, kým niekto nedosiahne nulu.


Podklady pre stránku spracovali Katarína Štefanovičová a Adriana Lokajová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.