POROVNÁVANIE
(Pracovné listy)

1. Čoho je viac, stoličiek alebo trpaslíkov?

2. Dokresli toľko stoličiek, aby každý trpaslík sedel. Spoj ich čiarou!

trpazlici.gif (21148 bytes)


Autor práce:   Hrabová Eva, študentka EPP
Copyright ©2002 matika.sk