TRIEDENIE
(Pracovné listy)

Čiastkový cieľ: Rozvíjať samostatné riešenie konkrétnych problémov

Obsah: Vedieť vo vytvorenom súbore roztriediť dané predmety na tie, ktoré majú dve požadované vlastnosti, a na tie ktoré ich nemajú. Predmety zaznačiť do tabuľky so záhlavím.

Spôsob realizácie:
- triedenie predmetov na stole, obrázkov na magnetickej tabuli,
- individuálna práca s pracovnými listami,
- overovanie pravdivosti tvrdení

Pracovný list (obrázky - súbor gif)

Pracovný list (tabuľka - súbor gif)


Autor práce:   Hrabová Eva, študentka EPP
Copyright ©2002 matika.sk