Porovnávanie

Potrebný materiál: Dvojfarebné kocky alebo guličky, kartóny z vajíčok.

Aktivita: Deti pracujú v pároch. Dostanú kocky alebo väčšie guľôčky dvoch farieb, kartón od vajíčok. Prvé dieťa vytiahne niekoľko pomiešaných kociek a umiestni ich do kartóna. Druhé dieťa k tomu pridá ešte niekoľko kociek. Potom prvý žiak odhaduje, ktorých kociek je viac; slovne to komentuje. Nakoniec deti zoradia kocky podľa farieb tak, aby bolo zrejmé, ktorých je viac. Ak dieťa uhádlo, hra sa začína odznova; tentokrát odhaduje druhý žiak.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED