Porovnávanie

V tomto zamestnaní sa precvičuje korešpondencia "jedna k jednej" (bijekcia).

Pomôcky: Nádobky od margarínu, nálepky - "bodky"

Činnosť: Deti majú spočítať bodky na nádobke a potom do nej dať viac alebo menej určených predmetov (napríklad nálepky - bodky). Dieťa potom rozpráva, či počet vecí v nádobke je rovnaký, alebo je ich viac, či menej ako bodiek na nádobke.

Deti môžu striedať predmety  (obilie, mince, atď).


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED