Numerácia do 20, názvy čísel

Pomôcky:

pekáč, koláč rozdelený na kúsky, jednotlivé časti sú v plastovom obale, na vrchu sú označené číslom.

Priebeh:

Deti si sadnú dokruhu na zem. Jedno z detí si z pekáča vyberie koláčik. Hra sa začína:

Deti: Kto zobral koláčik z pekáča?
Učiteľ: Číslo „to a to“ (napr. č. 12 ) zobralo koláčik.
Volané číslo: Kto, ja? (Vráti koláčik späť na pekáč).
Deti: Áno, ty!
Volané číslo: Ja som to nebol.
Deti: Kto teda?
Učiteľ: Povie nové číslo a pokračuje sa v hre.

Variácia:

Nové číslo nehovorí učiteľ, ale volané číslo.

V tejto aktivite je dôraz iba na správne tvorenie a vyslovovanie názvov čísel. Náročnejšou aktivitou by bolo priradiť každému dieťaťu číslo (symbol na kartičke, ktorú ostatní vidia). Vyvolávanie podľa čísel by sa tak stalo jednoznačné.

Poznámka:
V obdobných aktivitách zvyčajne učiteľ na konci dovolí koláčiky zjesť. Tu však treba upozorniť na niekoľko dôležitých momentov. Jedným je dodržiavanie hygienických zásad (ktoré sú v tomto prípade ošetrené obalom, v ktorom sú koláče). Iným je dodržanie zásad správnej životosprávy. Sladkosti, hoci deťmi obľubované, nie sú najvhodnejšou zložkou výživy a z tohto dôvodu aj niektorí rodičia  môžu - oprávnene - mať námietky voči takýmto aktivitám. Konečné rozhodnutie o vhodnosti tejto aktivity je plne v kompetencii učiteľa, ktorý si musí byť vedomý možných následkov a prípadných problémov.


Podklady pre stránku spracovala Alena Prnová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED