Odhadovanie: čo by ste radšej mali?

 

Úloha môže byť robená individuálne, v pároch, alebo v malých skupinkách.

Pomôcky:

ceruzka, papier, kalkulačka, korunové a päťkorunové mince, pravítko

Postup:

Časť 1

Nechajte deti pracovať v pároch. Každému páru rozdajte pomôcky. Položte otázku: „Radšej by ste mali... korunové mince naukladané do vašej výšky alebo päťkorunové mince naukladané do výšky vašich kolien? Nechajte žiakov odhadovať a odpoveď niekam zapísať, porovnajú si to neskôr. Zadajte deťom nech vyriešia problém použitím pomôcok, spôsobom pre nich najvýhodnejším. Nechajte deti porovnať výsledok výpočtu s ich odhadom, aby videli, či ich odhad bol správny. Niektorý žiaci skončia skôr ako ostatní. Títo nech pokračujú druhou časťou.

Časť 2

Ako druhú časť tejto aktivity zadajte úlohu: „Aké mince naukladané do vašej výšky by ste najradšej chceli mať? Odhadnite celkovú "cenu vašej a partnerovej výšky". Odhad si zapíšte. Použitím pomôcok nájdite odpoveď a porovnajte je s vašim odhadom.“

Záver:

Keď každý skončí časť 1 (alebo časť 2, ak si želáte aby aktivita trvala dlhšie), nechajte každý pár žiakov so správnou odpoveďou vysvetliť ich odpoveď a porovnať s odhadom nahlas pred celou triedou.

Rozšírenie:

Táto aktivita môže byť obmieňaná použitím rôznych hodnôt mincí alebo aj iných objektov.

Zdroj:

Minneapolis General Math Project, A Reasonably Close Encounter: Estimation Skills. California: Dale Seymour Publications, 1983


Podklady pre stránku spracovali:
 
Róbert Imrišek, Diana Domanová, Andrea Belajová, Stanislav Semanco, Pavla Sadáková

Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.