Odhad a meranie: mililiter versus liter

Pomôcky:

rôzne druhy nádob s objemom označeným v l a ml, očné kvapkadlo (alebo injekčná striekačka), litrová nádoba

Motivácia:

Keď sa rozhliadnete v dome, môžete nájsť veľa nádob označených v l alebo ml. Očné kvapkadlo obsahuje jeden ml tekutiny a jeden liter tekutiny je rovný 1 000 mililitrom.

Postup:

  1. Dajte každému žiakovi (alebo páru) nádobu so zakrytou hodnotou. Povedzte, aký je objem očného kvapkadla, potom ukážte litrovú nádobu. Žiaci by mali vedieť, že 1 000 ml je 1 l.
  2. Potom budú žiaci odhadovať objem každej nádoby pomocou vedomostí o objeme očného kvapkadla.
  3. Usporiadajú nádoby od najmenšej po najväčšiu.
  4. Pred odkrytím nálepiek si môžu žiaci vo väčších skupinkách porovnať svoje výsledky.
  5. Nálepky sa odkryjú a skupina ktorá bola najbližšie vyhráva.

Rozšírenie aktivity:

Pomocou injekčnej striekačky možno prejsť od odhadovania ku skutočnému meraniu. Treba si, samozrejme, zvoliť nádoby s rozumným objemom.

Táto aktivita môže byť vo verzii gram versus kilogram.

Zdroj:

Haubner, M.A., Rathmell, E., and Super, D. (1992). Boston, MA. Houghton Mifflin Co,. 


Podklady pre stránku spracovali:
 
Róbert Imrišek, Diana Domanová, Andrea Belajová, Stanislav Semanco, Pavla Sadáková

Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.