Meranie - objemové jednotky

Pomôcky:

Nádoba (model) s objemom 1 liter.
Hracia kocka označená na šiestich stranách rôznymi objemovými množstvami (napríklad 0,2 dl, 0,5 dl, 1 dl, 2 dl, 3 dl, 5 dl ).
Nádoby s týmto objemom.
Voda.

Činnosť:

Žiaci (2 až 4) umiestnia pred seba nádobu s objemom 1 liter. Hádžu kockou a podľa toho, čo padne, nalievajú do veľkej nádoby (1 l). Vyhráva ten, ktorý má prvý naplní liter. Dve rovnaké nádoby za sebou použiť nemôžu. Ak sa tak stane, musia jednotky "zameniť". Napríklad ak druhý krát po sebe hodí 2 dl, môže si množstvo rozmeniť na 1 + 1 dl, 1 dl naleje a druhý mu ostane "k dobru". Pri ďalšom hodení 2dl ho môže využiť a teda použiť 3 dl nádobu. Veľká nádoba musí byť naplnená presne - hráčovi nesmie nič ostať nevyliate. Ak hodí väčšie množstvo ako je možné naliať, stráca ťah.

Variácia:

Litrová nádoba je na začiatku naplnená, úlohou je vyprázdniť ju.


Podklady pre stránku spracovali:
Mária Gulová, Zuzana Čechová, Viera Kubíková, Katarína Kvasňovská, Jana Chovancová 
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.