Meranie dĺžky - ja a môj tieň

Pomôcky: krieda, ceruzka, papier, meter.

Postup: V slnečný deň sa vyberte so žiakmi von. Deti sa rozdelia do dvojíc. Jeden žiak z dvojice stojí na mieste, kým druhý kriedou označí začiatok a koniec tieňa. Odmerajte jeho dĺžku. Žiaci sa vymenia a zopakujú meranie. Celý postup zopakujte počas dňa trikrát: ráno, na poludnie a popoludní.

Obmeny: Žiaci môžu odhadnúť rozdiely v dĺžkach tieňov a overiť si správnosť predpokladov meraním.

Môžete s deťmi rozviesť diskusiu, prečo sa počas dňa mení dĺžka tieňov.


Podklady pre stránku spracovala Alena Prnová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED