Hodiny: meranie času

Pomôcky:

papierové taniere, disky, pevné papiere, šípky vyrobené z tmavého dreva alebo z prúžkov lepenky

Postup:

  1. Žiaci si z pomôcok vyrobia svoje vlastné hodiny. Žiaci možno budú potrebovať pomoc pri manipulácii s drevom a papierom pri výrobe hodinových ručičiek.
  2. Diskusia - ako postupovať pri umiestňovaní čísel na hodinách, aby medzi číslami boli zachované jednotné vzdialenosti. (Začneme 12, 6, 3, 9 a potom doplníme ostatné čísla.)
  3. Ak majú žiaci kompletné hodiny doplnia si značky pre minúty. Medzi dielikmi označujúcimi 1, 2, 3, ...  budú 4 značky.

Aktivity:

Určovanie času je dôležité. Keď budú žiaci vedieť určovať čas, budú vedieť ako dlho treba čakať na obed, kedy skončí škola, ...

  • Povedzte žiakom, aby na svojich hodinách zobrazili aktuálny čas.
  • Nech nastavia na hodinách čas obeda, ukončenia školy, ...
  • Spýtajte sa ich koľko minút ostáva do obeda, do prestávky a kým skončí škola.
  • Po zodpovedaní učiteľových otázok kladú si navzájom podobné otázky samotní žiaci. Môžu to robiť formou: jeden žiak zadá čas (napríklad povie alebo nastaví) a druhý zadá úlohu pre ostatných (napríklad: koľko času ostáva do obeda?; pred koľkými minútami začala škola?). Odpovede sa získavajú otvorenou diskusiou.

Zdroj:

Haubner, M.A., Rathmell, E., and Super, S. (1992). Boston, MA. Houghton Mifflin Co,.


Podklady pre stránku spracovali:
 
Róbert Imrišek, Diana Domanová, Andrea Belajová, Stanislav Semanco, Pavla Sadáková

Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.