Hra na precvičovanie sčítania- odkrývanie obrázkov

Projekt vytvorili študenti PdF Univerzity Komenského: Nora Šagátová, Zuzana Varoščáková, Tibor Tösér


Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

Inštrukcie: Vpravo je rad deviatich úloh ktorých výsledky sú umiestnené v deviatich štvorcoch naľavo. Tlačidlo "Nové úlohy" slúži na vygenerovanie nových úloh a výsledkov k príslušným úlohám. Každá úloha má svoj výsledok a štvorce s výsledkami zakrývajú náhodne zvolený obrázok. Žiak chytí kartičku s úlohou myšou a presunie ju na štvorec s výsledkom. Ak postupoval správne, odkryje sa časť obrázka, ktorú zakrýval daný štvorec. Ak postupoval nesprávne, kartička sa vráti na pôvodné miesto a nič sa neodkryje.