(1 IP 1x denne)

e-Učebňa

obsahuje učebné pomôcky, ktoré pomáhajú žiakom získavať poznatky aktívne- hľadaním, skúmaním a experimentovaním.

e-Kabinet

Učiteľský kabinet ponúka námety na prípravy na vyučovanie, dokumenty a ďalšie užitočné materiály a metodiky.

Matika.sk, zameraná na elementárnu matematiku a jej vyučovanie, ponúka zdroje pre učiteľov a jednoduché webové aplikácie využiteľné priamo na hodinách matematiky najmä na prvom stupni ZŠ. Prezentuje moderný pohľad na vyučovanie matematiky s dôrazom na moderný obsah, samostatné skúmanie a komunikáciu.

Štúdium

Učiť moderne sa nedá bez neustáleho vzdelávania sa. Ponúkneme niekoľko kurzov zameraných na matematiku  pre učiteľov 1. stupňa ZŠ.

Archív

Do archívu sme dočasne umiestnili materiály zo starej stránky Matika.sk. Archív bude neskôr nahradený inými rubrikami.