Z histórie numerácie

podklady pre stránku spracovali Jana Punová, Jana Pračková a Lucia Pavlíková


Desiatková pozičná sústava je veľmi dômyselný nástroj na zapisovanie čísel, ktorý má za sebou bohatú históriu. Na nasledujúcich stránkach je popísaný historický kontext vývoja numerácie, dôležité objavy v nej a niektoré operácie s číslami v rôznych sústavách. Texty sú v anglickom jazyku; na požiadanie je možné poskytnúť a zverejniť kompletné preklady tých textov, pre ktoré sa získa povolenie autora.


Babylonská a egyptská matematika

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Babylonian_and_Egyptian.html

Babylončania mali rozvinutý číselný systém, v niektorých smeroch dokonalejší než náš súčasný číselný systém. Bol to pozičný systém so základom 60, na rozdiel od nášho so základom 10. 10 ma len dva vlastné delitele, 2 a 60 má až 10 vlastných deliteľov, čo v niektorých prípadoch môže byť výhodou...

Egyptské číslice

http://scitsc.wlv.ac.uk/university/scit/modules/mm2217/en.htm

Najstarší egyptský hieroglyfický systém založený na opakovaní symbolov pre jednotku, desať, tisíc, desaťtisíc, stotisíc a milión ...

Matematika v Číne

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/china.html

Číselná notácia, aritmetické operácie.

Tradičná desiatková notácia - jeden symbol pre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1000 a 10 000. Napr. 2034 by bolo zapisané symbolmi 2, 1000, 3, 10, 4, čo znamená 2 krát 1000 plus 3 krát 10 plus 4 ...

Najstaršie symboly pre zlomky a desatinné čísla

http://members.aol.com/jeff570/fractions.html

Staroveký Rím. Rimania na označovanie zlomkov nepoužívali číslice, ale používali slová na označenie dielov v celku. Jednotka váhy bola 'as' a 'uncia' (odtiaľ pochádza slovo 'ounce' - unca) bola dvanástina 'asu'. Nasledovné slová sa používali na označenie dielov 'asu', alebo všeobecnejšie dielov ľubovoľného množstva ...

Počítanie v Babylone

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/lectures/babylon.html

Sumeri a Babylončania, žijúci na území dnešného Iraku, boli pravdepodobne prví ľudia, ktorí mali písaný jazyk, asi od roku 3100 pred Kr. Jazyk sa používal až do časov Krista, ale potom bol úplne zabudnutý, dokonca aj meno Sumer sa stalo neznámym až do 19. storočia ...

Hebrejské znaky

http://www.amerisoftinc.com/hebletr1.htm

Arabské číslice

http://www.islamicity.org/mosque/ihame/Ref6.htm

Numerický systém používaný dnes vo väčšej časti sveta bol pravdepodobne vyvinutý v Indii, ale pretože to boli Arabi, ktorí rozšírili tento systém na západ, volajú sa tieto číslice arabské ...

Rád

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/problems/place_value.html

Pojem rádu bol prvý raz sformulovaný Babylončanmi niekedy medzi r. 2000 pred Kr. a 1000 pred Kr. Ich číselný systém bol odlišný od toho, ktorý používame dnes, pretože používal základ 60 na rozdiel od základu 10. ..

Rímske číslice

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/problems/eddy6.5.97.html

Rímske číslice boli vyvinuté okolo r. 500 pred Kr., čiastočne z pôvodných symbolov gréckej abecedy, ktoré neboli zahrnuté do latinčiny. Používajúc hlavne sčitovanie, boli čítané zľava doprava ...

História čísel

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/problems/lesa9.4.97.html

Väčšina starších kníh o histórii matematiky a čísel hovorí, že v nejakom bode (sú neurčité v tom, že kedy) niekto spojil počet prstov na ruke s počtom kráv alebo oviec a vytvoril tak pojem 'čísla'. Pozri napríklad Boyer & Merzbach "História matematiky" (Wiley & Sons, 1968, 1989, 1989) alebo O. Neugebauer, "Exaktné vedy v dávnoveku". ...

Sčítanie a odčítanie rímskych číslic

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/problems/meghan10.7.97.html

Základné rímske číslice sú I,V,X,L,C,D,M, ktoré odpovedajú skupinám základnej číslice I a v našej decimálnej notácii 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000...

História čísel a symbolov

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/problems/edgar6.22.98.html

V skutočnosti existovalo veľa číselných systémov ešte pred rímskym systémom číslic. Indicko-arabské symboly sa zmenili počas storočí až do tvaru, ktorý používame dnes. Zmena na indicko-arabský systém na európskom kontinente trvala veľmi dlhý čas. Španieli používali indicko-arabské symboly najskôr od r. 900 po Kr. ...

História nuly a rádu

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/problems/tristan02.17.99.html

Pojem nuly je prekvapivo hlboký a mysliteľom trvalo pomerne veľa času, kým prišli s predstavou nuly. V skutočnosti, aj keď matematici začali uvažovať o pojme nuly už v rokoch 2000-1800 pred Kr., až od rokov 200-300 pred Kr. začali Babylončania používať symbol, ktorý sa vyvinul do toho, čo dnes poznáme ako nulu. ...

 


leftred.gif (1227 bytes)
Digest
matika3.gif (2432 bytes)