OBSAH:

Množiny
triedenie
usporiadanie

Aritm > Numerácia
počítadlá

Aritm > Sčítanie
pexeso
odkrývanie obrázku

Aritm > Odčítanie
pexeso
odkrývanie obrázku

Aritm > Násobenie
odkrývanie obrázku
kruhová geodoska

Geom > Útvary
geodoska
polpriamka

Geom > Miera
obsah útvaru

Geom > Symetria
1 zrkadlo
2 zrkadlá

Spracovanie údajov
grafy

Práca so vzormi
2 farby
2 tvary
2 farby a 2 tvary
4 farby a 4 tvary